Sterkstrømsinnstallasjoner 

Noen eksempler på sterkstrømsinnstallasjoner som vi utfører fagmessig: 


1. Alle typer husinstallasjoner
- Både skjult og åpen installasjon i nybygg.
- Restaurering av gamle boliger.
- Bytte ut gammel installasjon med ny.
- Forhøyelse av hovedsikring.
- Varmestyring og strømsparing.

2. Installasjon av hytter 
- Installasjon i nye hytter. 
- Restaurering av gamle hytter. 
- Forhøyelse av hovedsikring. 
- Varmestyring og strømsparing.

3. Installasjon av fjøs 
- Bytte ut gammel installasjon med ny.
- Installasjon av nytt fjøs. 
- Montering av ventilasjonsanlegg. 
- Reparasjon av diverse utstyr. 
- Ledning til silograbb. 
- Fluefanger. 
- Forutmatervogn. 
- Melkeanlegg. (Når feilen skyldes noe med det elektriske)

4. Montering av fortørker 
- Montering og reparasjoner av fortørker innen landbruk.
Våre Telefoner:

Kontortelefon: 61 24 38 83


Mobil Leif Magne Espeseth: 482 43 914
Mobil Ingrid Espeseth (kontor): 958 28 640
Mobil Jan Doseth: 412 33 888
Mobil Sjur Øverli: 971 80 290
Mobil Elisabeth Espeseth: 482 44 787

Levert av